Madde 1.TARAFLAR

Bu antlaşma Bilişim Ajans Group. Web Bilişim Teknolojileri İnteraktif Reklam Hizmetleri. (BİLİŞİMAJANSGROUP olarak anılacaktır) ile Bilişim Ajans Group. ‘dan 2. maddede konusu belirtilen hizmeti almak isteyen tüzel ve özel kişiler (ki bu kişiler bu antlaşmada MÜŞTERİ olarak tanımlanmaktadır) arasında akdedilmiştir.

Madde 2.KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ 'nin iletişim, tanıtım, reklâm ve benzeri hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının BİLİŞİM AJANS GROUP tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3.MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ 'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden BİLİŞİM AJANS GROUP sorumlu tutulamaz.

3.2 MÜŞTERİ, BİLİŞİM AJANS GROUP tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının BİLİŞİM AJANS GROUP 'a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, BİLİŞİM AJANS GROUP 'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifrelerinin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan BİLİŞİM AJANS GROUP sorumlu tutulamaz.

3.5 Kullanıcıların veritabanında yol açtığı veri kayıplarından BİLİŞİM AJANS GROUP sorumlu tutulamaz.

3.6 MÜŞTERİ web sitesine 3. şahısların bağlantı (link) vermesi durumunda verilen bu bağlantılardan BİLİŞİM AJANS GROUP sorumlu tutulamaz.

3.7 Uluslararası .com .net .org gibi alan adı tescillerinde, http://www.icann.org adresindeki şartlar ve kurallar, yurt içi alan adı tescillerinde ODTU DNS Yönetimi kuralları geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

Madde 4.BİLİŞİM AJANS GROUP 'UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 M, MÜŞTERİ 'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.

4.2 BİLİŞİM AJANS GROUP, MÜŞTERİ 'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hata veya sorunlardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3 BİLİŞİM AJANS GROUP, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (tasarım ve kod değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra 5 gün içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 BİLİŞİM AJANS GROUP, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım ( tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 Web sitesinin ilk animasyon yayımı sözleşme tarihinden itibaren ….. (………………) gün içinde, bitmiş (animasyon ve database) yayımı ….. (………………) gün içinde yapılacaktır.

4.6 BİLİŞİM AJANS GROUP sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu izleyecektir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler siteye yansıtılacaktır.

4.7 BİLİŞİM AJANS GROUP belli başlı arama motorları (ücretsiz) ve dizinlere sitenin kaydını yapacaktır.

Madde 5.HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir. Sonraki yıllarda sözleşmenin uzatılması durumunda her site için (alan adı ve hosting yenileme masrafları, yıllık bakım ücreti, danışmanlık hizmetleri için) BİLİŞİM AJANS GROUP tarafından MÜŞTERİ 'ye o anki fiyatlardan ücretlendirme yapılarak faturalandırılacaktır

5.2 Hizmet bedeli alan adı, site barındırma, web programlama, tasarım vb. için 1 yıllık ..................... TL + KDV olarak belirlenmiştir. Sonraki yıllarda sadece alan adı ve site barındırma bedeli o anki mevcut fiyatlar üzerinden tahsil edilecektir.

5.3 Hizmet bedeli 'nin ....................TL 'si iş başlangıcında, kalan ................. TL 'si sözleşme tarihinden …. (…………………..) gün sonra MÜŞTERİ tarafından BİLİŞİM AJANS GROUP 'a ödenecektir.

5.4 İlk yıl için teknik destek bedeli hizmet bedeline dahildir. Sonraki yıllarda isteğe bağlı olarak teknik destek için ayrıca bir ücretlendirme uygulanacaktır.

5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, BİLİŞİM AJANS GROUP taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

5.6 Yıllık Alan Adı Ve Hosting Yenileme Bedelleri 1 Ay öncesinden anlasma saglanılan müşteriye bildirmek BİLİŞİM AJANS GROUP yükümlülügünde olup müşteri tarafından geciken ödemelerden dolayı kapanan ( alan adı,hosting,web tasarım) gibi hizmetlerden BİLİŞİM AJANS GROUP Sorumlu değildir.

Madde 6.YASAL HAKLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde BİLİŞİM AJANS GROUP Tüm Yasal Haklarını Saklı tutar.

6 (altı) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ...../....../20.. tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.


Copyright © 2016 Bilişim Ajans Group. Tüm Haklarımız Saklıdır.